La Morena bijles

Kosten bijles Frans of Duits

U kunt terecht in Driebergen op de eigen locatie van La Morena, of bij u thuis. Een bijles vindt minimaal éénmaal per week gedurende één uur plaats op een vaste dag en tijd, tenzij anders overeengekomen. Indien nodig wordt de frequentie van de bijlessen opgevoerd of desgewenst juist verlaagd. Uiteraard worden dag en tijd in onderling overleg afgesproken. Een afspraak verzetten of afzeggen is mogelijk, dit moet echter uiterlijk 24 uur van tevoren bekend zijn (zie algemene voorwaarden).

Betaling vindt achteraf plaats. U ontvangt aan het eind van iedere maand per e-mail een factuur met daarin de daadwerkelijk gevolgde lessen van die maand. Bij het opzeggen dient u rekening te houden met een opzegtermijn van één maand (zie hiervoor onze algemene voorwaarden).

Wij hanteren onderstaande tarieven:

LocatieFrequentiePer uur
Bij docente thuis (Barend Kraalhof te Driebergen)1x per week€ 26,-
Op locatie, Driebergen1x per week€ 28,-
Op locatie, Zeist en Doorn1x per week€ 29,50
Op locatie, elders1x per week* € 32,50

alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW
* exclusief reiskosten à € 0,50 per km vanaf 10 km enkele reis